, !
. !
Shimano 4.990 .. .
 


( 160)  

 
10.900   ,
12.900  
14.900. , , , . .
24.000   7.

 

menu down