, !
. !
Shimano 4.990 .. .
 


Š  ( 160)    

 
10.900   ,
12.900  
14.900. , , , . .
24.000   7.

 

menu down